top of page
  • Writer's pictureThe Online Agency

Wat zijn Fast Moving Marketing Goods (FMMG)?


- Uitsmijter op vrijdag -


Nog nooit gehoord van Fast Moving Marketing Goods (FMMG)? Klopt, de term aan zich bestaat niet, nog niet. Google gerust even. En toch vormt het de moeite om erover na te denken.

Wikipedia omschrijft Fast Moving Consumer Goods (FMCG) als producten die snel verkocht worden aan relatief lage kost. Het betreft producten die binnen een korte tijdsperiode geconsumeerd worden, frequent aangekocht worden, vaak een korte "shelf life" hebben en waar een scherpe prijs belangrijk is.


Supermarkt met Fast Moving Consumer GoodsDe vergankelijkheid van Social Media posts

Als we hier even over nadenken, zijn er dan niet veel marketing producten die ook deze eigenschappen dragen? Behalve het prijskaartje dan? Sta even stil bij o.a. Social media post visuals. Deze visuals passeren snel in de newsfeed van je klanten en worden slechts vluchtig bekeken. Bijgevolg dient een bedrijf frequent nieuwe posts te plaatsen om top of mind te blijven bij de doelgroep. Toch betalen veel bedrijven nog steeds relatief wat geld aan het design van deze visuals. Dit prijskaartje houdt hen vaak ook tegen om nog meer visuals te (laten) creëren en vaker content te delen met hun doelgroep. Fast Moving Marketing Goods kan hier een gepast antwoord op bieden.

Een ander frappant voorbeeld is beursmateriaal. Dit kost een bedrijf gemiddeld gezien handen vol geld en na de beurs kan steeds een deel van het materiaal niet meer hergebruikt worden. Of denk aan de grote massa van tijdelijke acties rond oude en nieuwe 'feest'dagen: Valentijn, moeder- & vaderdag, Halloween, black Friday,... De prijzen voor productie komen meer en meer onder druk te staan, waarom niet druk op de prijzen voor het design ervan?


Fast Moving Marketing Goods, meer dan enkel een idee

Fast Moving Marketing Goods hebben een plaats op de markt om snel te kunnen inspelen op veranderende marktnoden, de actualiteit, de vergankelijkheid van social media, last minute opportuniteiten, tal van tijdelijke acties, enz. In een maatschappij waar alles steeds vluchtiger wordt, zal ook het aanbod binnen de marketing sector zelf hier in de toekomst meer en meer rekening mee moeten gaan houden.

21 views0 comments
bottom of page